Christelijke spiritualiteit en jungiaanse psychoanalyse

Waarom is de jungiaanse psychoanalyse of de analytische therapie zo geschikt voor de behandeling van katholieke mensen? Kort en goed omdat zij niet alleen naar het verleden kijkt (hoe de problemen ontstaan zijn), maar ook naar de toekomst (hoe groeien wij naar de persoon waartoe God ons geschapen heeft).

Juist deze blik van de jungiaanse therapie op de toekomst zorgt ervoor dat zij aandacht heeft voor de innerlijke krachten en symbolen die een mens op zijn levensweg richting geven. Het is voor een Rooms-Katholiek heel goed mogelijk om, tijdens het werken met deze innerlijke krachten, op koers te blijven door naar de zachte bries van de Heilige Geest te luisteren. Dit is van groot belang. Misschien kun je wel zeggen dat dit de basis van de christelijke spiritualiteit is.

Lees/luister verder - Reeks interviews over psychotherapie en spiritualiteit
 
Drs. Gé Pellikaan • Wagnerplein 18 • 5384 CV  Heesch • 06 - 140 580 49 • info@psychotherapiesintfranciscus.nl