De filosofische draad

Op het terrein van de filosofie houd ik mij al langere tijd bezig met christelijke wijsbegeerte (het filosofisch doordenken en onderbouwen van het christelijk geloof) en de filosofie als levenswijze. Deze laatste is eigenlijk de oervorm van de westerse filosofie. (Drs. in de filosofie)

Van het begin af aan - bij de oude griekse wijsgeren - dacht men na over de vraag: hoe kan ik goed leven? Later heeft menig inzicht van deze praktische filosofie een plaats in de christelijke theologie en spiritualiteit gekregen.

In de therapie helpt mijn filosofische achtergrond me bij het analyseren van complexe problemen en het zicht krijgen op de moeilijkheden die achter de klacht van de cliënt liggen. De praktische filosofie biedt regelmatig bruikbare tips om met levensproblemen om te gaan.

Het is wel aardig dat van Carl Jung, de grondlegger van de jungiaanse therapie, de volgende uitspraak bekend is:

“Ik kan het nauwelijks versluieren, dat wij psychotherapeuten eigenlijk filosofen of filosofische artsen zouden moeten zijn.”
 
Drs. Gé Pellikaan • Wagnerplein 18 • 5384 CV  Heesch • 06 - 140 580 49 • info@psychotherapiesintfranciscus.nl