Psychotherapie voor Rooms-Katholieken?

Veel psychotherapeuten vinden dat het geloof van de cliënt buiten de therapeutische gesprekken moet blijven. Dit standpunt is, op z’n zachtst gezegd, achterhaald.

De laatste 25 jaar is er internationaal heel veel onderzoek gedaan naar de invloed van de godsdienst en levensbeschouwing van de cliënt op de resultaten van de therapie. Het is nu zonneklaar dat de godsdienst van de cliënt volledig geïntegreerd dient te worden in de therapie.

Voor elke serieuze katholiek of christen in het algemeen is zijn gelovige kijk op het leven het kader van waaruit hij ook zijn therapie benadert. Als hier geen rekening mee wordt gehouden zal dit de therapie negatief beïnvloeden. Het gaat zelfs nog verder. Veel elementen uit de christelijke spiritualiteit lenen zich uitstekend om óók therapeutisch in te zetten. Als je als therapeut hier geen gebruik van maakt, dan laat je veel kansen liggen.

Daarom is ‘Psychotherapie Sint Franciscus’ erop gericht mensen met een RK-geloof volgens de huidige inzichten van de psychotherapie te behandelen.

Lees verder - christelijke spiritualiteit en jungiaanse psychoanalyse
 
Drs. Gé Pellikaan • Wagnerplein 18 • 5384 CV  Heesch • 06 - 140 580 49 • info@psychotherapiesintfranciscus.nl