De spirituele draad

In mijn spirituele ontwikkeling heb ik veel geleerd van enige grote Ordes in de R.K.-Kerk.

Jezuïeten

Van het volgen van o.a. de 30-daagse Geestelijke Oefeningen bij de jezuïeten heb ik geleerd hoe belangrijk het maken van keuzes is in het leven van de christen. Dit moet dan wel gebeuren op basis van het ‘onderscheiden van de geesten’. Je wilt immers wel dat je keuze van de goede Geest komt. Ook het gebruik dat Sint Ignatius maakt van visualisaties heeft grote therapeutische waarde.

Benedictijnen

Met de benedictijnse spiritualiteit kwam ik in contact via de St. Paulusabdij in Oosterhout. Ik was er een jaar of tien regelmatig te gast en kon mij vrijelijk in de verschillende bibliotheekruimtes begeven. De eeuwige deining waarin je door de vele officies terecht komt, slijpt een diepe rust in je ziel. Die de drukte, spanning en pijn in het juiste gelovige perspectief zet. In deze periode deed ik een zelfstandige studie naar vooral de katholieke dogmatiek, de monastieke spiritualiteit en de christelijke mystiek.

lees verder -de spirituele draad - vervolg
 
Drs. Gé Pellikaan • Wagnerplein 18 • 5384 CV  Heesch • 06 - 140 580 49 • info@psychotherapiesintfranciscus.nl