De therapeut

Mijn naam is Gé Pellikaan. Ik ben van 1949. Naarmate de jaren vorderen draagt de kennis en ervaring die ik in het leven heb opgedaan steeds meer vrucht. Waar ik dankbaar voor ben, is de rust, het vertrouwen en de mildheid die na zoveel jaren mijn ziel binnen sijpelen.

Mijn therapeutische basis is al lang geleden gelegd. Ik werkte toen met moeilijkopvoedbare kinderen en pubers. Later kwamen daar jongeren met psycho-sociale moeilijkheden bij.
(Diploma MO-A Pedagogiek en kandidaatsexamen Opvoedkunde, beide met het accent op orthopedagogische problemen)

Tot op de dag van vandaag blijven mensen in levensnood mijn hart raken. In deze ondergrond van compassie is mijn psychotherapeutische werk geworteld.

Er zijn drie draden die mij houvast geven bij mijn therapeutische activiteiten: de psycho­thera­peu­tische, de spirituele en de filosofische draad. In mijn persoon zijn zij onlosmakend met elkaar verweven.

lees verder - de psychotherapeutische draad
 
Drs. Gé Pellikaan • Wagnerplein 18 • 5384 CV  Heesch • 06 - 140 580 49 • info@psychotherapiesintfranciscus.nl
Eind 2010 zond Radio Maria een interview met mij uit. Het geeft een wat con­creter beeld van mijn persoon en mijn opvat­tingen over de ver­houding tussen therapie en spiri­tua­li­teit. Het duurt onge­veer een half uur.Klikt u op de afspeel­knop om het af te luisteren.