De psychotherapeutische draad

Tijdens mijn jarenlange ervaring met persoonlijke en geestelijke gesprekken stootte ik, vaker dan me lief was, op barrières die het gelovige mensen onmogelijk maakten om spiritueel verder te groeien.

Mijn psychotherapeutische opleiding heeft mij veel zicht gegeven op de mogelijke oorzaken hiervan. En, natuurlijk, hoe ze aan te pakken. Vanzelfsprekend leer je tijdens een 5-jarige HBO/WO - opleiding voor jungiaans analytisch therapeut meer dan dit alleen. Van depressies, slapeloosheid en hoofdpijn tot rouwverwerking, moeilijkheden in de omgang met andere mensen en omgaan met een ongeneeslijke ziekte of met het ouder worden enz.. Verder heb ik mij op de traumatherapie toegelegd. Mede omdat ik op dit gebied een ‘ervaringsdeskundige’ ben. (Diploma Jungiaans Analytisch Therapeut)

lees verder - de spirituele draad
 
Drs. Gé Pellikaan • Wagnerplein 18 • 5384 CV  Heesch • 06 - 140 580 49 • info@psychotherapiesintfranciscus.nl