Welke psychotherapie?

Er bestaan veel soorten psychotherapie. De serieuze vormen kun je - heel zwart-wit - in twee grote groepen indelen.

De ene benadering leert je vooral met je problemen om te gaan. Thuis en op je werk. De andere zoekt naar de oorzaak van je moeilijkheden. En helpt je de invloed daarvan op je dagelijks leven te verminderen. Afhankelijk van je verwachtingen kunnen beide richtingen in de psychotherapie goede resultaten boeken.

Mijn aanpak van de psychotherapie valt onder de tweede benadering. Dit wordt wel ‘dieptepsychologische therapie’ genoemd. Daarbinnen is mijn specialiteit de jungiaanse psychoanalyse.

lees verder - waarom jungiaanse psychoanalyse?
 
Drs. Gé Pellikaan • Wagnerplein 18 • 5384 CV  Heesch • 06 - 140 580 49 • info@psychotherapiesintfranciscus.nl